1. Органічні речовини, молекули яких містять гідроксильні групи, називають: а) спиртами; б) естерами; в) карбоновими кислотами; г) вуг

Question

1. Органічні речовини, молекули яких містять гідроксильні групи, називають:
а) спиртами; б) естерами; в) карбоновими кислотами; г) вуглеводами.
2. Жири – це:
а) природні полімери, які складаються із залишків глюкози;
б) естери вищих карбонових кислот та гліцеролу.
3. Виділити реакцію «срібного дзеркала»:
а) HCHO + H 2 → CH 3 OH
б) CH 3 CHO + Ag 2 O → CH 3 COOH + 2Ag
в) 2CH 3 COOH + Mg(OH) 2 → (CH 3 COO) 2 Mg + 2H 2 O
г) C 2 H 2 + H 2 O → CH 3 CHO.
4. Укажіть групу вуглеводів, до яких належить глюкоза:
а) моносахариди; б) дисахариди; в) трисахариди; г) полісахариди.
5. Установіть відповідність реагентами і продуктами реакції
а) C 2 H 2 + H 2 O → 1 CH 3 COOH + 2Ag
б) CH 3 CHO + Ag 2 O → 2 CO 2 + H 2 O + 2Ag
в) HCOOH + Ag 2 O → 3 C 2 H 5 OH
г) C 2 H 4 + H 2 O→ 4 CH 3 CHO
5. СО 2 + Н 2 О
6. Завдання на встановлення послідовності. Розставити сполуки у
порядку зростання їх відносних молекулярних мас:
а) пропаналь; б) метанол; в) тристеарат; г) етилетаноат.
7. Здійснити перетворення, вказати тип реакції:
(C 6 H 10 O 5 ) n →C 6 H 12 О 6 →С 2 H 5 OH →CH 3 COOС 2 H 5 →CН 3 COOН
8. Обчисліть об’єм кисню, який витратили на спалювання 50г глюкози.
9. До 300г 80% розчину етанолу додали 700г води. Масова частка
спирту в новому розчині становить:
а) 6%; б) 12%; в) 24%; г) 40%.
10. Обчисліть об’єм вуглекислого газу (н.у.), який виділиться внаслідок
спиртового бродіння 250г глюкози, що містить 15% домішок.

in progress 0
Julia 2 года 2021-09-06T12:24:43+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

 1. Ответ:

  1. a

  2. a

  3. б

  4. а

  Объяснение:

Leave an answer

Browse

14:4+8*3-6:2*2+4:1 = ? ( )