преобразуйте в многочлен : а) ( 5а + 3в )² б) ( 2m – 3 )³ в) ( 7с + 9d ) ( 9d – 7c ) ​

Question

преобразуйте в многочлен :
а) ( 5а + 3в )²
б) ( 2m – 3 )³
в) ( 7с + 9d ) ( 9d – 7c ) ​

in progress 0
Madelyn 2 года 2021-09-13T03:37:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  1. Ответ:

    a)=(5a)^2+2×5a×3b+(3b)^2=25a^2+30ab+9b^2

    в)=(9d+7c)(9d-7c)=81d^2-49c^2

  2. Ответ:

    картиночка

    Объяснение:

Leave an answer

Browse

14:4+8*3-6:2*2+4:1 = ? ( )