Розкладіть на множники вирази: а) 0,25 +а+ a²​

Question

Розкладіть на множники вирази:

а) 0,25 +а+ a²​

in progress 0
Katherine 2 года 2021-09-07T19:14:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

 1. Ответ:

  Объяснение:

  0,25 +а+ a²​ = a²​ + а + 0,25  = ( а +0,5) ²

 2. Ответ:

  (0,5+а)²

  Объяснение:

  а)0,25+а+а²=0,25+а(1+а)=(0,5*0,5)+а(1+а)=(0,5+а)²

Leave an answer

Browse

14:4+8*3-6:2*2+4:1 = ? ( )