Знайдіть найменше значення функції y = x² + 8x + 13​

Question

Знайдіть найменше значення функції y = x² + 8x + 13​

in progress 0
Camila 1 год 2021-09-06T11:38:12+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  1. Виділимо повний квадрат:

    y=x^2+8x+16-3=(x+4)^2-3

    Вираз під коренем буде найменшим (нулем), коли x=-4. Тоді значення функції дорівнюватиме -3.

Leave an answer

Browse

14:4+8*3-6:2*2+4:1 = ? ( )