Знайти координати точки перетину графіків рівнянь, не викону. ючи побудов: 1) 2x + y = 5 та 3х – бу = 1; 2) 3х – 2y = 0 та 5х – Зу

Question

Знайти координати точки перетину графіків рівнянь, не викону.
ючи побудов:
1) 2x + y = 5 та 3х – бу = 1; 2) 3х – 2y = 0 та 5х – Зу = 19.​

in progress 0
Luna 1 год 2021-08-09T08:45:35+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

 1. Розв’язання:

  Якщо графіки рівнянь перетинаються, то вони мають спільний розв’язок. (вони рівносильні)

  Система:

  1)2x + y = 5|•6

  3х – 6у = 1

  Домножимо перше рівняння на 6

  12x + 6y = 30

  3х – 6у = 1

  Для виключення однієї змінної додамо ці два рівняння: (y зникне)

  15x = 31

  x = 31/15

  3х – 6у = 1

  6y = 3x – 1

  6y = 31/5 – 1

  6y = (31-5)/5

  6y = 26/5

  y = 26/30

  y = 13/15

  Розв’язком системи є пара чисел: (31/15; 13/15)

  Відповідь: (31/15; 13/15)

  2) Система:

  3х – 2y = 0|•(-3)

  5х – Зу = 19|•2

  Домножимо перше рівняння на (-3), а друге на 2.

  -9х + 6y = 0

  10х – 6у = 38

  Для виключення однієї змінної додамо ці два рівняння: (y зникне).

  x = 38

  2y = 3x

  2y = 114

  y = 114/2

  y = 57

  Розв’язком системи є пара чисел: (38;57)

  Відповідь: (38;57)

Leave an answer

Browse

14:4+8*3-6:2*2+4:1 = ? ( )