до якої групи екологічних проблем за масштабом належить розлив нафтопродуктів під час аварії на залізниці

Question

до якої групи екологічних проблем за масштабом належить розлив нафтопродуктів під час аварії на залізниці

in progress 0
Nevaeh 2 года 2021-08-16T21:24:30+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

 1. Ответ:

  Дуже небезпечним джерелом для водоймищ є нафта і нафтопродукти. Нафта – складна суміш із тисяч різних органічних компонентів. Поведінка нафти у водоймах мінлива та залежить не тільки від її типу, але й від температури, а також інших фізичних параметрів навколишнього середовища.

  Слід зазначити, що до складу нафти входять різні класи вуглеводнів: аліфатичні (метанові), циклічні насичені (нафтенові), циклічні ненасичені (ароматичні). Вона є токсичною речовиною, особливо для гідроекосистем та їх мешканців.

  Не дивлячись на ряд міжнародних угод, забруднення гідросферою нафтою прогресує. Розрахунки показують, що літр нафти, розлитої по поверхні моря, поглинає розчинений кисень із 400 тис. літрів морської води. Тонна нафти, розтікаючись по поверхні води, може покрити плівкою акваторію в 10 квадратних кілометрів.

  Нафтове забруднення належить до найбільш поширених техногенних надзвичайних ситуацій, які завдають значної шкоди для природних екосистем та деяких видів господарської діяльності: рибальства, туризму та ін. За даними статистики, 45 % нафтового забруднення Світового океану припадає на транспорт, де основними причинами є:

  аварії на нафтових танкерах;

  забруднення, пов’язані з несанкціонованими викидами кораблів (баластові води, протікання машинного відділення та ін.

  З розвитком промисловості, транспорту забруднення Світового океану зростає й набуває глобального характеру. Особливістю викидів нафтопереробних заводів та хімічної промисловості є їх локальний характер, що призводить до утворення високих концентрацій нафти і нафтопродуктів на обмеженій, переважно прибережній ділянці морської акваторії. Смоли і асфальтени є компонентами нафтового забруднення, найбільш стійкі до впливу зовнішніх факторів.

  Широке розповсюдження плівкової нафти впливає на природу океану та клімат Землі, вміст кисню і водяної пари в атмосфері. Нафтопродукти, що надходять до Світового океану, знижують здатність води до природного самоочищення, змінюють санітарний режим, стимулюють розвиток деяких патогенних бактерій та вірусів. Негативний вплив нафтових забруднень позначається і на інших ланках природних екосистем, включаючи водорості, ракоподібні, молюски, риби та інші. Однією з особливостей нафтових вуглеводнів є здатність збільшувати свій вміст у 10 разів на кожному наступному рівні трофічного ланцюга. Отже, якщо нафтові вуглеводні або хлоровані дифеніли потрапляють спочатку у водорості, потім по ланцюгам живлення до риб, то їх накопичується вже в 10 тис. разів більше, ніж у початковій ланці, і в 100 тис. разів більше, ніж у воді.

  Зростаюча зацікавленість у консервуванні національних водних ресурсів безпосередньо впливає на промислові та нафтопереробні підприємства. Галузі промисловості стикаються з більш жорсткими нормативами скиду нафтовмісних стічних вод, невиконання яких, у поєднанні з посиленим контролем з боку екологічних та санітарно-епідеміологічних організацій, може потенційно вилитися у досить суттєві штрафи [1-2].

Leave an answer

Browse

14:4+8*3-6:2*2+4:1 = ? ( )