Резистори, опір яких становить 9 Ом та 18 Ом відповідно з’єднані паралельно та підключені до джерела постійної напруги 36 В. Знайдіть силу

Question

Резистори, опір яких становить 9 Ом та 18 Ом відповідно з’єднані паралельно та підключені до джерела постійної напруги 36 В. Знайдіть силу струму через кожен з резисторів, загальну силу струму та опір кола

in progress 0
Julia 2 года 2021-09-13T04:17:34+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

 1. Резисторы, сопротивление которых составляет 9 Ом и 18 Ом, соответственно, соединены параллельно и подключены к источнику постоянного напряжения 36 В. Найдите силу тока через каждый из резисторов, общую силу тока и сопротивление цепи.

  1) Общее сопротивление резисторов:
                               R = R₁R₂/(R₁+R₂) = 9*18/27 = 6 (Ом)
  2) Общая сила тока в цепи:
                               I = U/R = 36/6 = 6 (A)
  3) Сила тока через первый резистор:
                               I₁ = U/R₁ = 36/9 = 4 (A)
  4) Сила тока через второй резистор:
                               I₂ = U/R₂ = 36/18 = 2 (A)

  Ответ: I₁ = 4 А; I₂ = 2 А; I = 6 А; R = 6 Ом.   

Leave an answer

Browse

14:4+8*3-6:2*2+4:1 = ? ( )