Які міри руху існують в тілі, що рухається?

Question

Які міри руху існують в тілі, що рухається?

in progress 0
Ruby 2 года 2021-08-16T19:35:42+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  1. Ответ:

    Інерція (від лат. inertia — бездіяльність, спокій, відсталість) — явище збереження швидкості руху матеріальної точки за відсутності зовнішніх сил.

    Явище інерції відкрив італійський учений Галілео Галілей. На основі своїх дослідів і міркувань він стверджував: якщо на тіло не діють інші тіла, то воно або перебуває у спокої, або рухається прямолінійно і рівномірно. У цьому разі кажуть, що тіло рухається за інерцією.

    Здатність тіла опиратися спробам змінити його швидкість або напрямок руху називається інертність.

    Також термін використовується в інших галузях науки. Зазвичай він використовується щоб підкреслити немиттєвість реакції на зміни, наприклад інерція зору

Leave an answer

Browse

14:4+8*3-6:2*2+4:1 = ? ( )